Nasz projekt

Spójrzmy na zmiany klimatu oraz coraz większe problemy z emisją CO₂.

Zacznijmy od początku.. Co to jest CO₂?

Dwutlenek węgla, CO₂ – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia, jest wytwarzany przemysłowo ze źródeł CO₂, uzyskanych poprzez procesy przemysłu petrochemicznego lub przez spalanie gazu ziemnego w procesach kogeneracji.

Tutaj z pomocą przybywa właśnie nasz projekt, który jest wynikiem połączenia designu (dizajnu) z nowoczesną inżynierią.
Wykorzystujemy ogromne możliwości jakie daje nam XXIw, między innymi komputery które pozwalają nam tworzyć / modernizować nasz wynalazek w postaci projektów 3D.
Dzięki nim również możemy wykorzystywać ogromne możliwości programów obliczeniowych, które są nam bardzo potrzebne aby nasz wynalazek działał prawidłowo.

Wdrążaliśmy tę technologię cztery lata i zainwestowaliśmy 725 tys dolarów.
Obecny generator wytwarza energię do 3kW.
W 2018r planujemy rozpocząć seryjną produkcję modelu, który będzie w stanie wytworzyć energię elektryczną do 10 kW!.


Start Production :